+389 34 550 900 proagrogoldgrup@gmail.com адреса: бул. гоце делчев бр.127г , струмица

Анализа на соматски клетки во млеко

Квалитетот на суровото млеко што ќе се користи во производството за млеко за пиење и млечни производи е од огромно значење. Како и во повеќето земји, бројот на соматски клетки е меѓу критериуми за квалитет во нашата земја. Истражувањата покажаа дека приносот на млеко се намалува кога бројот на соматски клетки е висок, обработливоста на млекото во производството на производот (сирење, јогурт, ајран и сл.) Се намалува, губењето на приносот во производството на сирење поради намалувањето на казеинскиот однос и сензорни загуби во квалитетот на пастеризираните млеко добиени од таквото млеко неговиот живот е скратен.


Нашата лабораторија е составена од меѓународни прифатени стандардни методи со користење на најновите и современи уреди управувани од страна на нашите аналитичари за анализа на соматските клетки во млекото


Нашите аналитичари за соматски клетки кои работат со компјутерскиот систем ја имаат технологијата и брзината за задоволување на потребите на нашите клиенти. Нашите анализи за соматски клетки во млекото се акредитирани од страна на Македонската агенција за акредитација ИАРМ.