+389 34 550 900 proagrogoldgrup@gmail.com адреса: бул. гоце делчев бр.127г , струмица

Анализа на трихинела во свинско месо

Анализите се направени со меѓународни методи во нашата лабораторија за откривање на тришинела во свинското месо, што е од големо значење за здравјето на луѓето. Примероците за лабораториска анализа на свинско месо се земени од страна на нашиот стручен кадар, земајќи ја во предвид важноста на субјектот во однос на јавното здравје и се чуваат во согласност со лабораториските принципи на акредитација.


Нашата анализа на детекција на тришинела во свинското месо е акредитирана од страна на Македонската агенција за акредитација ИАРМ.


Trichinella larvae во свинско месо