+389 34 550 900 proagrogoldgrup@gmail.com адреса: бул. гоце делчев бр.127г , струмица

Анализа на лист

Анализата на лист често е вид на анализа што се предлага да се направи со анализа на почвата а може да се направи и посебно. Тоа е тест за присуството на растителни хранливи материи кои мора да ги има во листот, поради тоа се изведуваат заедно со анализата на почвата.Во овој случај, на пример, дури и ако во почвата се најде доволна количина на азот, може да се појават недостатоци поради неспособноста растението да го прими од почвата и затоа треба да се анализира и да се даде соодветна програма за ѓубрење.